فولاد غدیر

کلاس آموزشی مهارت های ارتباطی

کلاس اموزشی مهارت های ارتباطی برای مدیران و سرپرستان شرکت فولاد غدیر

مهارت ارتباطی، در میان مجموعه مهارتهای مدیریتی، بیش از سایر مهارتها بر اثربخشی یک مدیر مؤثر است. در ارتباط با مدیران بالادستی و کارمندان زیر مجموعه منطقی است که همزمان به مواضع و گفته‌های صریح طرف مقابل و نیز به منافع پنهان و احساسات ناگفته‌ی او توجه کنیم تا بتوانیم درک صحیحی از خواسته های آنان داشته باشیم.