ورکشاپ مهارت های مدیریتی شرکت غدیر

تحلیل و نقد رویه های مدیریتی می تواند برای اعتلای مدیران و کار آفربنان کشور و مخصوصا نسل جوان و نواندیش به شدت مفید واقع گردد. یکی از مهمترین اختصاصات یک رهبر موفق و ویژه چه سیاسی و چه اقت...

ادامه مطالب

کلاس آموزشی مهارت های ارتباطی

کلاس اموزشی مهارت های ارتباطی برای مدیران و سرپرستان شرکت فولاد غدیر مهارت ارتباطی، در میان مجموعه مهارتهای مدیریتی، بیش از سایر مهارتها بر اثربخشی یک مدیر مؤثر است. در ارتباط با مدیران ب...

ادامه مطالب

نوسانات بازار آهن در ماه های اخیر در بازار ایران

رئیس اتحادیه آهن با بیان اینکه عده ای در بورس بیش از نیاز خود محصول خریداری کرده و آنها را در بازار آزاد با قیمت های بالاتر به فروش می رسانند، افزود: چندین بار اعلام شده است که نظام تو...

ادامه مطالب