امروزه، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، رعایت ملاحظات زیست محیطی به‌ عنوان یک الزام در کشور مطرح می‌باشد. در این راستا ارزیابی اثرات زیست محیطی، ابزاری مناسب جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار می‌باشد. از این‌رو، ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانجات فولادسازی می‌تواند به عنوان سازوکاری، با ارائه راه‌ های استفاده صحیح و منطقی از منابع انسانی و طبیعی سبب کاهش هزینه‌ها شود.

اهداف کلان شرکت فولاد غدیر یزد

شركت غدیر فولاد یزد متعهد است كه تاثيرات زيست محيطی ناشی از فعاليت ها و محصولات خود را با به كارگيری روشهای مناسب و بهبود مستمر در عملكردها با رعايت اصول كلی همچون انطباق با قوانين و مقررات، اسقرار مؤثر و بهبود مستمر سيستم مديرت زيست محيطی، مشاركت در رسيدن به توسعه پايدار، مديريت بر محصولات، پايش و گزارش دهی مناسب، ترغيب و تشويق تامين كنندگان و پيمانكاران در راستای حفظ محيط زيست و توجه به مسووليت‌های اجتماعی زيست محيطی به حداقل برساند.

فرایند تولید فولاد و تاثیر آن بر محیط زیست

در صنعت، فولاد بعنوان یکی از صنایع بنیادی کشور، پژوهشها و سرمایه گذاریهای زیادی برای بهبود کیفیت، تولید فولادهای خاص، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای محیط زیست انجام گرفته است. جهت تولید محصولات فولادی، آهن قراضه در کوره الکتریکی القایی ذوب شده و پس از نورد گرم به محصولات نیم ساخته و نهایی تبدیل می شود. برای ساخت نوارهای خیلی باریک، در عملیات تکمیلی با کیفیت بالا نورد سرد در ادامه فرایند نورد گرم انجام می گیرد. در این مرحله آب و روغن جهت خنک کردن و ایجاد شکل مطلوب به کار می روند.

اثرات تخریبی صنعت فولاد بر روی محیط زیست

مهمترین اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای فعالیتهای کارخانه در بخش ذوب شامل آلودگی هوا، آلودگی صدا، آلودگی آب، مصرف انرژی و مواد زاید می باشد. در نورد گرم بیشترین آلودگی مربوط به هوای ناشی از مصرف سوخت در کوره های باز گرمایش و پساب ایجاد شده در نتیجه آب استفاده شده برای تمیز کاری و خنک کردن، همچنین پسمانده های تولید شده حاصل از فرآیندهای آماده سازی سطح می باشد. در فرآیند نورد سرد آنروسل های اسیدی تولید شده، موادهای آلی فرار و بخارات روغنی حاصل از احتراق زائدات لبه بری، گرانول بازیابی اسید، لجن تصفیه فاضلاب و پسابهای حاوی جامدات معلق و امولسیون های روغنی عمده آلودگی های این مرحله شناسایی شده اند.

پیشگیری از آلودگی محیط زیست

در این راستا این شرکت راهکار هایی را جهت کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن در نظر گرفته است که شامل موارد زیر می باشد:

1. كاهش مصرف منابع، انرژی و آب

2. كاهش مستمر آلاينده ها و جايگزينی مواد مخرب محيط زيست

3. كاهش مصرف منابع و مواد اوليه مصرفی، تلاش در جهت حفظ و نگهداری فضای سبز موجود

4. كاهش توليد ضايعات و تفكيك و بازيافت آنها در حد امكان و حركت به سوی توليد پاك و اقتصاد سبز

5. ارتقاء سطح آگاهی ها و توانمنديهای كاركنان

6. همکاری و تعامل به سازمان ها، تشکلها و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترلهای زيست محيطی به عنوان بخشی از مسئوليت های اجتماعی شرکت